Hållbarhetsredovisning

En sammanfattning av hur Fastec arbetar med hållbarhet och kvalitet

Fastecs verksamhetsledningssystem omfattar hela Fastec-kedjan och är 3:dje parts certifierat enl. ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 samt AFS 2001:1.

Som del av grunden för verksamheten finns våra policys, bl.a.

Socialt ansvarstagande


Arbetsmiljö och social sponsring

 

Ekonomiskt ansvarstagande

Kvalitet och Ekonomi

Miljömässigt ansvarstagande

Hållbart byggande

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft https://www.sverigesbyggindustrier.se/ sök på fossilfri konkurrenskraft för aktuell information.