Ledningssystem

Kvalitets- och miljöansvar är en självklar del av Fastec-kedjans verksamhet. Så långt det är praktiskt möjligt tillämpar vi ett kretsloppstänkande och använder miljövänliga material. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda personalen i kvalitets- och miljöfrågor, samt genomför åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem och systematiska arbetsmiljöarbete är en hjälp för oss att:

 • Ständigt förbättra arbetet.
 • Uppfylla krav från interna och externa kunder.
 • Säkerställa snabba, enkla och effektiva rutiner.
 • Ta hänsyn till kvalitet,  miljö och arbetsmiljö i alla delar av verksamheten.
 • Minska den indirekta och direkta miljöbelastning.

Certifieringar

Kvalitets- och miljöledningssystemet omfattar hela Fastec-kedjan och är uppbyggt enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Fastec är certifierad av DNV enligt dessa standarder. För att erhålla en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatser och kontorsarbetsplatser i den dagliga verksamheten bedriver Fastec ett systematiskt arbetsmiljöarbete och är certifierade av DNV i Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

Ladda ner PDF

Arbetsmiljöpolicy

Fastecs arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt och är en central del av vårt ledningssystem. På både byggarbetsplatser och kontorsarbetsplatser bedrivs ett arbetsmiljöarbete som syftar till att skapa arbetsplatser som är säkra, trivsamma och utvecklande.

Ladda ner PDF

Miljöpolicy

Fastec ska i dialog med våra kunder och genom ständigt förbättringsarbete inom Fastec-kedjan alltid uppfylla gällande miljölagstiftning och kundens miljöprogram, samt ständigt minska vår miljöpåverkan med fokus på energi och avfall.

Ladda ner PDF

Policy för lika behandling

Fastecs vision är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Att då ha en organisation och attityd som präglas av jämställdhet och mångfald ter sig för oss som en ren självklarhet. Vi utesluter ingen i vår strävan mot en arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet.

Ladda ner PDF

Kvalitetspolicy

Fastec ska i dialog med våra kunder och genom ständigt förbättringsarbete inom Fastec-kedjan alltid uppfylla kundens förväntningar i enlighet med våra kontrakt.

Med fokus på våra kärnvärderingar

 • Professionalism
 • Kvalitet
 • Affärsmässighet
 • Etik
 • Öppenhet

ska vi säkerställa vårt åtagande mot kund.

Dataskyddspolicy

Vi på Fastec värnar om våra affärspartners och din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det

Vår policy i PDF format

Så lever vi upp till våra policys

Fastecs kvalitets- respektive miljöpolicyn genomsyrar allt arbete. För varje byggprojekt upprättas därför en projektplan som redovisar hur arbetet, genom hela byggprocessen, ska hanteras ur kvalitets- och miljösynpunkt.
 
Fastec-kedjans kvalitets- respektive miljöpolicy lever vi upp till genom att:
 

 • Uppfylla kundens behov, förväntningar och krav på ett för Fastec lönsamt och effektivt sätt.
 • Ständigt arbeta för förbättring och aldrig acceptera fel.
 • Åtgärda uppkomna fel inom rimlig tid och se till att de inte kan upprepas.
 • Agera korrekt gentemot människor och miljö.
 • Varje anställd tar ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete.
 • Varje anställd har den kunskap och de hjälpmedel som krävs för att utföra ett felfritt arbete.
 • Överföra våra egna kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer.
 • Regelbundet mäta kundtillfredsställelse.