Fastec satsar på Corporate Social Responsibility

Inom Fastec vill vi genom medveten och genomtänkt sponsring göra det vi kan för att ta vårt ansvar som samhällsmedborgare. Med anledning av det fokuserar vi på områden där vår sponsring kan få social, ekonomisk och miljömässig betydelse.

Därför har vi även under de kommande två åren valt att fortsätta stödja Hand in Hand Sweden, en ideell förening som arbetar i framför allt Indien för att eliminera fattigdom genom att skapa jobb och ökad egenförsörjning. Föreningen arbetar bland annat med mikrofinansiering och inriktar sig på fem huvudområden: kvinnligt entreprenörskap, eliminering av barnarbete, hälsa, demokratiutveckling och miljö.

Läs gärna mer om Hand in Hand Sweden

Vi stödjer även:

Våra projekt med Hand in Hand i Indien:


Vårt fjärde projekt med byn Thalakanikuppam:
Information om projektet
6 - månaders rapport
12 - månaders rapport
18 - månaders rapport 
24
 - månaders slutrapport 

Vårt tredje projekt med byn Shavaltha:
Information om projektet och byn Shavaltha 
6 - månaders rapport
12 - månaders rapport
18 - månaders rapport 
24- månaders slutrapport 

Vårt andra projekt med byn Kunthalampattu:
24- månaders slutrapport   

Vårt första projekt med byn Thuraiperumpakkan:
24 - månaders slutrapport